Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Onze uitgangspunten en visie

Onze uitgangspunten en visie

De Waerden heeft een aantal uitgangspunten in haar beleid opgenomen die leidraad zijn voor het handelen van haar medewerkers. Dit is een stip aan de horizon die we als organisatie steeds voor ogen houden.

Die uitgangspunten zijn:

De Waerden ondersteunt mensen met een beperking bij een gelukkig leven.

De Waerden werkt aan een samenleving waaraan ieder mens zijn bijdrage mag leveren.

Hieraan werken we vanuit de visie dat:

  • alle medewerkers van De Waerden onvoorwaardelijk de mens met zijn beperking accepteert.
  • cliënten ook participeren in onze eigen organisatie, onze organisatie is immers óók een onderdeel van de samenleving.
  • wij onze cliënten ondersteunen bij het hebben en houden van een veilige en gezonde leefomgeving.
  • onze werkwijze zich kenmerkt door optimale samenwerking met cliënten, verwanten, vrijwilligers en collega's. Hierbij spelen onze medewerkers een actieve rol in de buurt en hebben een focus op samenwerking in het sociale domein.
  • de medewerkers van De Waerden hun verantwoordelijkheid nemen, passend bij hun kwaliteiten en hun functie.
  • binnen De Waerden het wordt gewaardeerd dat medewerkers experimenteren en creatieve oplossingen bedenken. En dat medewerkers vertrouwen aan elkaar geven.
  • ook als er hobbels genomen moeten worden houden we onze koers vast en blijven we op koers. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.