Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Jeugd en jongeren

Welke ondersteuning is nodig?

Het arrangement voor jeugd en jongeren kent twee niveaus.

Arrangementen voor jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum

  • Een persoonlijk begeleider coördineert de zorg rond de cliënt.
  • Er wordt een beschermde woonplek geboden in een huis met 5 andere jongeren. Hier is 24 uur per dag begeleiding.
  • De begeleider stimuleert de cliënt tot het doen van activiteiten, onderneemt met hem of haar activiteiten of, wanneer dit nodig is, neemt taken over. De ondersteuning is gericht op de ontwikkeling naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
  • Er is begeleiding bij de schooltaken en samenwerking met school.
  • Er is aandacht voor psycho-educatie die gericht is op het methodisch versterken van de draagkracht van het gezinssysteem.

Thuisondersteuning voor jongeren in het autistisch spectrum en hun gezinnen
en voor kinderen/jongeren met een verstan
delijke beperking.

  • Een persoonlijk begeleider coördineert de zorg rond de cliënt.
  • Een (persoonlijk) begeleider onderneemt activiteiten met de cliënt thuis of in de omgeving waar hij of zij woont. De activiteiten zijn gericht op het vergroten van de zelfstandigheid, het verwerven competenties, het versterken van het netwerk en het realiseren van het toekomstperspectief.
  • 24 uur per dag de mogelijkheid van beeldzorg voor cliënt en ouders.
  • Er is aandacht voor psycho-educatie die gericht is op het methodisch versterken van de draagkracht van het gezinssysteem.

Informatie over de aanmeldprocedure.