Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Ondersteuning bij zelfstandig wonen

Welke ondersteuning is nodig?

Dit arrangement heeft vier niveaus van intensiteit van de zorg.

Vinger aan de pols

 • Een persoonlijk begeleider coördineert de zorg rond de cliënt.
 • 24 uur per dag de mogelijkheid van beeldzorg.
 • Gebruik van het steunpunt voor sociale contacten.
  Hier kan tevens koffie worden gedronken of een maaltijd worden gegeten.    

Licht (praktische ondersteuning en stimulans)

 • Een persoonlijk begeleider coördineert de zorg rond de cliënt.
 • Huisbezoek van een begeleider die de cliënt stimuleert tot activiteiten.
 • Ondersteuning bij het leggen van contacten met maatjes of vrijwilligers.
  Wanneer het nodig is worden maatjes of vrijwilligers begeleid.
 • Ondersteuning bij het opbouwen van contacten via bijvoorbeeld buurthuis of (sport)vereniging.
  Wanneer het nodig is worden vrijwilligers aldaar begeleid.
 • 24 uur per dag de mogelijkheid van beeldzorg.
 • Gebruik van het steunpunt voor sociale contacten.
  Hier kan tevens koffie worden gedronken of een maaltijd worden gegeten.

Midden (versterken en ondersteunen van zelfregie)

 • Een persoonlijk begeleider coördineert de zorg rond de cliënt.
 • Huisbezoek van een begeleider die de cliënt stimuleert tot activiteiten en biedt hier begeleiding bij.
  De ondersteuning is gericht op versterken van zelfregie en betrokkenheid netwerk.
 • Ondersteuning bij het leggen van contacten met maatjes of vrijwilligers.
  Wanneer het nodig is worden maatjes of vrijwilligers begeleid.
 • Ondersteuning bij het opbouwen van contacten via bijvoorbeeld buurthuis of (sport)vereniging.
  Wanneer het nodig is worden vrijwilligers aldaar begeleid.
 • 24 uur per dag de mogelijkheid van beeldzorg.
 • Gebruik van het steunpunt voor sociale contacten.
  Hier kan tevens koffie worden gedronken of een maaltijd worden gegeten.

Zwaar (Overnemen en compensatie van de zelfregie)

 • Een persoonlijk begeleider coördineert de zorg rond de cliënt.
 • Huisbezoek van een begeleider die de cliënt stimuleert tot activiteiten, samen activiteiten onderneemt of taken overneemt.
 • Ondersteuning bij het leggen van contacten met maatjes of vrijwilligers.
  Wanneer het nodig is worden maatjes of vrijwilligers begeleid.
 • Ondersteuning bij het opbouwen van contacten via bijvoorbeeld buurthuis of (sport)vereniging.
  Wanneer het nodig is worden vrijwilligers aldaar begeleid.
 • 24 uur per dag de mogelijkheid van beeldzorg.
 • Gebruik van het steunpunt voor sociale contacten.
  Hier kan tevens koffie worden gedronken of een maaltijd worden gegeten.

Informatie over de aanmeldprocedure.