Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Orthopedagogische dagactiviteiten

Welke ondersteuning is nodig?

Het arrangement voor orthopedagogische dagactiviteiten kent twee niveaus.

Orthopedagogische dagactiviteit

  • Een persoonlijk begeleider coördineert de zorg rond het cliëntje.
  • Een programma op maat met begeleiding op een of meerdere dagdelen per week. De activiteiten zijn recreatief, creatief, ontwikkeling stimulerend en didactisch. Eventueel met verzorging.
  • Behandeling individueel door vaktherapeuten, zoals fysio-, ergo-, muziektherapeut en logopedist.

Zaterdag- en vakantieopvang

  • Begeleiding bij vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten op zaterdag of vakantiedagen.

Informatie over de aanmeldprocedure.