Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Training en scholing

Wat als u meer wilt weten over ....

Mensen die in hun werk te maken hebben met mensen met een verstandelijke beperking kunnen behoefte hebben aan informatie over een verstandelijke beperking om zo beter te begrijpen wat bij problemen de relatie is met, en de gevolgen zijn van, een beperking.

Gedragskundigen en andere medewerkers van De Waerden kunnen op maat trainingen geven, trainingen op maat maken en scholing of coaching verzorgen rond:

  • Levensfasen van mensen en wat zij daarin tegen komen (o.a. basiscursus, puberen, seksuele ontwikkeling, internetgebruik, ouder worden, dementie) in relatie tot de verstandelijke beperking.
  • Sociaal-emotionele, gedragsmatige en psychiatrische problematiek (o.a. autisme).
  • Diverse methodieken op basis waarvan mensen ondersteund of benaderd kunnen worden (o.a. Triple C, Ervaringsordening, ARGOS).

Informatie over de aanmeldprocedure.