Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Wat is een ondersteuningsarrangement?

Passende arrangementen bij wat nodig is

De Waerden ondersteunt mensen die door hun beperking niet in staat zijn volledig zelfstandig te functioneren in de samenleving. Dat kunnen mensen zijn die een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

WMO-arrangementen bestaan uit een aantal onderdelen of elementen, waarvan de cliënt al dan niet gebruik kan maken.

  • Alle cliënten krijgen een begeleider die speciaal voor hem of haar het centrale aanspreekpunt is en verantwoordelijk is voor het op maat inzetten van de verschillende onderdelen van het arrangement. Deze persoonlijke begeleider beheert ook het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan beschrijft de persoonlijk begeleider in samenspraak met de cliënt volgens een vast format, zijn vraag/wens op basis van de afgegeven beschikking of indicatie, de ondersteuningsdoelen of resultaten, afspraken, hoe en met wie de doelen worden bereikt. Het plan wordt met regelmaat geëvalueerd.
  • Een tweede element in een arrangement is een aansluiting op beeldzorg. Gedurende 24 uur per dag kan een cliënt contact maken met een professionele beeldzorgcentralist op het moment dat hij nodig acht of nodig heeft.
  • Door te kiezen voor een aantal elementen bepaalt de cliënt zijn eigen invulling van het arrangement. Dit arrangement kan uitgebreid worden (opgeschaald), verkleind worden (afgeschaald), afhankelijk van de vraag en de wens van de cliënt. We spreken dan ook over een arrangement op maat.

 Wij kunnen met de cliënt een arrangement maken op het gebied van:

  • Zelfstandig wonen (Lichamelijk, persoonlijk & sociaal welbevinden)
  • Zinvolle daginvulling
  • Een cliënt kan ook gebruik maken van een combinatie van arrangementen.

Naast de WMO-arrangementen kan De Waerden ook “losse” diensten verlenen op het gebied van diagnostiek, observatie, behandeling en scholing/training.

We bieden tevens advies, consultatie, scholing en training aan mensen die als mantelzorger, vrijwilliger of professional werken met mensen met een beperking.

De Wmo-arrangementen van De Waerden