"Meepraten, meedenken en meebeslissen met De Waerden. Jij hebt een mening."

Door centrale deelraad cliënten

Gedeelde medezeggenschap

De mening van onze cliënten en hun verwanten over de kwaliteit van de ondersteuning is voor ons belangrijk. Uiteraard praten zij hierover mee. Op organisatieniveau doen zij dit via twee deelraden:

  • de centrale deelraad cliënten (cdc)
  • de centrale deelraad verwanten (cdv)

De deelraden vormen samen de centrale cliëntenraad (ccr).

Beide raden behartigen de belangen van de onze cliënten en denken met mee vanuit cliëntperspectief over onderwerpen die direct van invloed zijn op de kwaliteit van de ondersteuning.

Waarover de gezamenlijke raden als ccr kunnen meebeslissen staat in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

Dit doen de cdv en cdc

Beide deelraden: 

  • behartigen de belangen van de cliënten van De Waerden;
  • bespreken beleidszaken, actuele thema's en signalen van cliënten en verwanten, die van invloed zijn op de kwaliteit van de ondersteuning;
  • adviseren de raad van bestuur bij besluiten en veranderingen die van invloed zijn op de kwaliteit van de ondersteuning;
  • betrekken andere cliënten en verwanten bij de gang van zaken bij De Waerden;
  • stimuleren op lokaal en centraal niveau de medezeggenschap.

De deelraden hebben een aantal keer per jaar een afstemmingsoverleg. De onderwerpen waarover de raden meepraten worden dan verdeeld en de onderlinge samenwerking wordt dan besproken.

Zie de folders over de cdv en cdc in onze publicaties.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag of wil je iemand spreken van de cdc dan kun je een mail sturen naar cdc@dewaerden.nl

Heb je een vraag of wil je iemand spreken van de cdv dan kun je een mail sturen aan j-bosgra@ziggo.nl.