Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Disclaimer

Disclaimer

De Waerden besteedt bijna dagelijks zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op haar website. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is of onjuistheden bevat.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden vragen wij u contact op te nemen met ons. Gegevens over het gebruik van onze site die wij krijgen van onze bezoekers, helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Auteursrecht
Op alle items op de website van De Waerden rust auteursrecht. Voor het overnemen ervan dient u vooraf toestemming te hebben verkregen van De Waerden. Linken en verwijzen naar de internetpagina's van De Waerden mag altijd. Wij stellen het wel op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Aansprakelijkheid
De Waerden sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen.

De Waerden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van aan haar toegezonden e-mails en faxen.

Privacyverklaring
De Waerden respecteert de privacy van de gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die de gebruiker verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.