Historie

De Waerden is in 2003 ontstaan uit een fusie tussen twee zorgorganisaties, ASVZ Noord-Holland en SVGNK waardoor er een breed zorgaanbod ontstond. Kenmerkend was, en dat is het nog steeds, de kleinschalige woonvoorzieningen, werkplekken en dagbestedingslocaties, in een omgeving waar de cliënt deel van uitmaakt.

In de jaren die volgden werd er steeds meer uitgegaan van de ondersteuningsvraag van de cliënt. Er ontstond bij de medewerkers de behoefte aan een eenduidige ondersteuningsmethodiek. Triple-C is inmiddels een bekend begrip binnen de organisatie en is als theoretisch kader voor de ondersteuning geformaliseerd. Alle nieuwe medewerkers krijgen een basistraining Triple-C aangeboden met handvatten om aan te sluiten bij de cliënt en diens hulpvraag. Het theoretisch kader is stevig geborgd en doorgevoerd in het beleid.