Ondersteuning voor
mensen met een beperking

De aanmeldprocedure

De aanmeldprocedure

Cliënten kunnen zich oriënteren op ons aanbod tijdens een gesprek met de zorgloketfunctionaris.

De ondersteuningsvraag wordt tijdens het orienterende gesprek geformuleerd en er wordt gekeken welk passend aanbod wij kunnen bieden. U kunt na dit gesprek thuis rustig nadenken over dit aanbod.

De aanmelding

Als u het aanbod passend vindt dan kunt u zich aanmelden. De Waerden heeft dan een beschikking nodig van de gemeente waar de u woont (WMO of Jeugdwet) of een CIZ-indicatie.
Hulp bij het aanvragen hiervan kan worden geboden door MEE/De Wering: 088 – 0075 000.

Voor de aanmelding hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • Kopie beschikking of CIZ-indicatie
  • Diagnostische gegevens, bijvoorbeeld van een psychologisch onderzoek
  • Ondersteuningsplan of zorgvraagverduidelijking

Uw dossier wordt beoordeeld door een gedragskundige en een teamleider.

Op het moment dat er een plek is die aansluit bij uw ondersteuningsvraag dan wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Als wij nog geen aanbod kunnen doen dan komt u op de wachtlijst van De Waerden. U wordt dan op de hoogte gehouden als er een plek is die aansluit bij uw ondersteuningsvraag.