Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Organogram

Organogram

De Waerden is een stichting met een raad van bestuur / raad van toezichtmodel.

Organisatiestructuur

De raad van toezicht van De Waerden bestaat uit de volgende leden:

Dr. G. Valk, voorzitter

Dr. R. Beuse

Mw. S. Goedhard

Mw. N. Bouma

Het management wordt gevormd door:

Drs. Mw. J. Riteco, raad van bestuur

Mw. H. Renne, manager clientondersteuning

Dhr A. van Bentum, manager advies en service 


De Waerden is aangesloten bij branche-organisatie VGN en onderdeel van Carante Groep.


Meer informatie over hoe De Waerden is georganiseerd, leest u in ons jaardocument of ziet u in ons infographic.