Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Organogram

Organogram

De Waerden is een stichting met een raad van bestuur- / raad van toezichtmodel.

Organogram Gr

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

Dr. G. Valk, voorzitter

Dr. R. Jaspers

Dr. R. Beuse

Mw. S. Goedhard

Mw. N. Bouwma

Het management wordt gevormd door:

Drs. Mw. J. Riteco, raad van bestuur

Dhr. K. de Winter, manager stafdiensten / primair proces

Dhr A. van Bentum, hoofd bedrijfsvoering

Mw. M. van Zon, hoofd P&O


De Waerden is aangesloten bij branche-organisatie VGN en onderdeel van Carante Groep.


Meer informatie over hoe De Waerden is georganiseerd, leest u in ons jaardocument.