Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Historie

Historie

De Waerden is in 2003 ontstaan uit een fusie tussen twee zorgorganisaties waardoor er een breed zorgaanbod ontstond. Kenmerkend was, en dat is het nog steeds, de kleinschalige woonvoorzieningen, werkplekken en dagbestedingslocaties, in een omgeving waar de cliënt deel van uitmaakt.

In de jaren die volgden werd er steeds meer uitgegaan van de ondersteuningsvraag van de cliënt. Er ontstond bij de medewerkers de behoefte aan een eenduidige ondersteuningsmethodiek. De ervaringsordening, de supportgedachte en Triple C waren inmiddels bekende begrippen binnen de organisatie en werden als theoretisch kader voor de ondersteuning geformaliseerd. Alle medewerkers kregen in die periode een training aangeboden met nog meer handvatten om aan te sluiten bij de cliënt en diens hulpvraag. Het theoretisch kader is inmiddels stevig geborgd en doorgevoerd in het beleid.

De 'eigen regie' is de leidraad waarvanuit we onze cliënten ondersteuning aanbieden. We zorgen voor optimale voorwaarden waar vanuit onze cliënten hun eigen leven kunnen leiden, kunnen groeien en gelukkig kunnen zijn. We laten hen meedoen in de samenleving en we laten de samenleving kennismaken met mensen en hun beperking. Familie en verwanten van de cliënten zijn hierbij betrokken en als het nodig is dan kijken we hoe dit netwerk kunnen uitbreiden met vrijwilligers of door participatie in de wijk.