Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Kwaliteit van de dienstverlening

Kwaliteit van de dienstverlening

Landelijke samenwerking

De Waerden is aangesloten bij Carante Groep; een samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die in hun eigen regio actief zijn.

Carante Groep is een groeiende en carebrede organisatie die pragmatisch werkt. De groep speelt flexibel in op de steeds veranderende omstandigheden en staat voor kwaliteit.

Met zo'n 19.000 medewerkers biedt de Carante Groep zorg, begeleiding en ondersteuning op maat aan 20.000 cliënten in een groot deel van Nederland.

Meer informatie vindt u op www.carantegroep.nl.


Algemene voorwaarden zorg en verblijf

Ons aanbod wordt steeds aangepast aan de wensen en mogelijkheden van onze cliënten. De Waerden hanteert hierbij de Algemene Voorwaarden voor zorg met verblijf (2014), Algemene Voorwaarden voor zorg met verblijf
De Waerden hanteert ook de regelingen zoals gepubliceerd op Zorginstituut Nederland.