Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Vertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang

Vertrouwenspersonen

Bij De Waerden zijn  twee verschillende typen cliëntvertrouwenspersonen waarop cliënten een beroep kunnen doen.

  1. Bij reguliere vertrouwenszaken kunnen de cliëntvertrouwenspersonen vanuit Stichting SIG worden benaderd.
  2. Vanuit Zorgstem kunnen de cliëntvertrouwenspersonen worden ingeschakeld als een situatie onder de Wet zorg en dwang valt.

Verwanten kunnen ook een beroep doen op de cliëntvertrouwenspersonen van Zorgstem (i.h.k.v. de Wet zorg en dwang) of die van Stichting SIG (reguliere vertrouwenszaken).

Vertrouwenspersonen reguliere vertrouwenszaken

Het is belangrijk dat cliënten weten waar ze terecht kunnen met zaken die ze niet met een ander willen of durven te bespreken. Wat is een vertrouwenspersoon?

Cliënten van De Waerden kunnen de vertrouwenspersoon bellen via: 06 1305 6353 of mailen via vertrouwenspersoondewaerden@sig.nu

Vertrouwenspersonen Wet Zorg en Dwang
Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd). Voor u is dit een CVP Wzd van Zorgstem.
Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning. De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent. Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd.
Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?
  • Wij luisteren naar uw verhaal
  • Wij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door
  • Wij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd
  • Wij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
  • Wij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.
Contact opnemen?
Patricia Krijgsman (Alkmaar, IJmond)
P.krijgsman@zorgstem.nl 06 - 40 98 58 51
Lotte Doornbos (Kop van NH, Texel)   
L.Doornbos@zorgstem.nl 06 - 36 34 61 94
De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd bezoekt de locaties en groepen met enige regelmaat. Er worden posters en flyers met de gegevens van de CVP Wzd op de locaties verspreid.