Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Medezeggenschap cliënten

Medezeggenschap cliënten

Medezeggenschap via de cliëntenraad

We vinden we het vanzelfsprekend dat cliënten en hun verwanten invloed hebben op hun ondersteuning en op het beleid dat het kader vormt voor deze ondersteuning. Zinvolle input en feedback van cliënten is hiervoor nodig. Onze centrale deelraad cliënten is een van de vormen van medezeggenschap die De Waerden hierbij van dienst is.

Wat is medezeggenschap? Kijk hier het filmpje.

Contact: cdc@dewaerden.nl