Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Medezeggenschap

Medezeggenschap

De Waerden heeft een Centrale Deelraad Cliënten (CDC) en een Centrale Deelraad Verwanten (CDV). Deze twee raden vormen samen de Centrale Cliëntenraad (CCR). Daarnaast is er op iedere locatie (wonen en dagbesteding) een vorm van medezeggenschap aanwezig. Dit kunnen bijvoorbeeld huiskamervergaderingen zijn. Tot slot hebben cliënten bij De Waerden op individueel niveau ook recht op medezeggenschap. Medewerkers van De Waerden stellen de ondersteuningsplannen samen met cliënten op waarbij hun ondersteuningsvraag en eigen regie zoveel mogelijk wordt vastgelegd. 

De Centrale Deelraad Cliënten (CDC)
We vinden we het vanzelfsprekend dat cliënten  invloed hebben op hun ondersteuning en op het beleid dat het kader vormt voor de ondersteuning. Zinvolle input en feedback van cliënten is hiervoor nodig. 

De CDC bestaat uit minimaal vijf cliënten, die nauw samenwerken met de contactpersonen uit de locaties/gebieden. De leden van de CDC komen wekelijks bijeen en worden bij hun activiteiten gecoacht door een onafhankelijke coach cliëntenraad. De CDC heeft maandelijks een overleg met de manager Clientondersteuning en ieder kwartaal met de Raad van Bestuur.

Contact: cdc@dewaerden.nl

Wat is medezeggenschap? Kijk hier het filmpje.

De Centrale Deelraad Verwanten (CDV)
De CDV is samengesteld uit verwanten bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De leden van de CDV halen informatie op bij verwantencontactpersonen uit de locaties/gebieden. De CDV overleg met de manager Clientondersteuning en bestuurssecretaris. Op verzoek wordt ook de Raad van Bestuur uitgenodigd.

Rechten
De CDC heeft bij De Waerden de volledige Wmcz-rechten (adviesrecht, instemmingsrecht en recht op inspraak). De CDV heeft het recht op inspraak (artikel 2) en mag ook ten allen tijde advies geven op bepaald onderwerpen/organisatiewijzigingen. 

Samenwerking CDC en CDV
Begin 2021 is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met de voorzitters van de CDC en CDV, de coach van de CDC en De Waerden. In deze overeenkomst staan afspraken over de samenwerking tussen de CDC, de CDV en De Waerden als het de medezeggenschap van cliënten en verwanten betreft. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over communicatie, rechten en taken, verantwoording en elkaar informeren.