Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Nieuws

Convenant ondertekend

Geplaatst op 23 maart 2018

De Waerden en Leekerweide ondertekenen convenant ‘Toekomstbestendig opleiden in Noord-Holland Noord’.

In 2017 werd het convenant al ondertekend door zorgbestuurders van VVT en Ziekenhuizen uit de regio. Met het ondertekenen van het convenant committeerden de organisaties zich aan het realiseren van minimaal 250 extra opleidingsplaatsen. Daarnaast wordt er ook samengewerkt op beleid op middellange termijn om te zorgen voor voldoende gekwalificeerde medewerkers.  Hierbij valt te denken aan thema’s als Behoud en Opleiden. In Noord-Holland Noord is het convenant gekoppeld aan de RAAT (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten). Met het tekenen door De Waerden en Leekerweide wordt er nog breder samengewerkt om de tekorten op de arbeidsmarkt in de Zorg- en Welzijnssector aan te pakken.

Image002   Image004

Bestuurders van De Waerden en Leekerweide zetten hun handtekening.