Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Nieuws

De Waerden beëindigt lidmaatschap Carante Groep

Geplaatst op 1 december 2020

De Waerden is vanaf 1 januari 2022 geen lid meer van Carante Groep. Deze keuze is gemaakt op grond van onze visie waarbij we zoveel mogelijk onze medewerkers en cliënten willen faciliteren om zelf de regie en de verantwoordelijkheid te nemen voor de ondersteuning. Het managementteam heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om dit te realiseren. Om tot het besluit te komen heeft De Waerden een risicoanalyse gedaan en zijn er diverse gesprekken geweest met eerder uitgetreden organisaties. Hieruit blijkt dat we, onder beheersbare risico’s en kosten, het lidmaatschap bij Carante Groep kunnen opzeggen en zelfstandig verder kunnen gaan.

Volgend jaar is een overgangsjaar waarbij we nog lid zijn van Carante Groep en waarin we het proces van uittreding gaan doorlopen.