Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Missie en visie

Missie en visie

Onze missie: Samen werken aan de toekomst van onze cliënten

Bij De Waerden werken we vanuit een visie zodat we tijdens ons werk allemaal vanuit de zelfde bedoeling handelen. Onze medewerkers onderschrijven de visie en geven hier, vanuit hun eigen kwaliteiten, vorm aan.

We hebben onze visie als volgt omschreven

We streven naar een samenleving waarin mensen met een verstandelijke beperking nog vaker mee doen met de mensen om hen heen. Vanuit die visie zorgen we dat onze cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en werken en net als ieder ander, het gewone leven ervaren. Hierbij betrekken we de mensen om de cliënten heen, zoals familie, vrijwilligers en mantelzorgers. Zo zorgen we samen voor een vertrouwde basis waardoor onze cliënten zich verder kunnen ontplooien in hun eigen omgeving.

Zelf keuzes maken, mogen leren, eigen verantwoordelijkheden hebben, kunnen zijn wie je bent en van betekenis zijn, dat vinden we belangrijke waarden.