Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Onze ondersteuningsmethodiek

Onze ondersteuningsmethodiek

Als het gaat om de basis van onze ondersteuning dan werken wij vanuit drie theoretische modellen.

  •  De ervaringsordening is een manier van kijken. Onze medewerkers kunnen met de ervaringsordening verschillende oorzaken voor gedrag onderscheiden. Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag dan kunnen zij verschillende begeleidingsvormen aanbieden om dat gedrag positief te beïnvloeden.
  • Triple C geeft onze begeleiders handvatten om in de relatie voorwaarden te creëren voor de ondersteuning. Meer informatie over Triple-C leest u op de website van ASVZ, een van onze partners bij Carante Groep.
  • De supportgedachte geeft het kader voor de gebieden waarop de ondersteuning geboden wordt om te komen tot een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, zoals het emotionele welbevinden, persoonlijke ontplooiing, lichamelijk welbevinden en sociale inclusie.

Wanneer er een speciale methodiek nodig is om iemand op een goede manier te kunnen ondersteunen dan wordt hiervoor een gedragskundige geraadpleegt.

Meer over de theoretische modellen kunt u lezen in ons Theoretisch kader.