Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Jij als professional

Aan het werk als professional

Medewerkers van De Waerden ondersteunen in Noord-Holland mensen met een verstandelijke beperking bij het zelfstandig en veilig wonen, in hun eigen woning of in een woning van De Waerden. Zij ondersteunen hen bij het creëren van structuur in hun leven en ook op het gebied van een zinvolle daginvulling en werk.

Samen met de mensen om de cliënten heen zorgen onze medewerkers voor een vertrouwde basis van waaruit iemand zich verder kan ontplooien. Naast deze persoonlijke aandacht biedt De Waerden ook ondersteuning aan de mensen in omgeving van de cliënt, zoals familie, vrijwilligers, maatjes en mantelzorgers.