Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Jij als stagiair

Jij als stagiair

erkenningslogoWil je werken met mensen met een (verstandelijke) beperking of oriënteer je je op de mogelijkheden in de zorg? Dan kan De Waerden voor jou interessant zijn.

Bij ons kun je werken met kinderen, volwassenen of ouderen. Zij staan centraal en voeren de regie over hun eigen leven. Dit betekent dat al het handelen erop gericht is tegemoet te komen aan de wensen die onze cliënten hebben. Dit betekent niet dat altijd uitvoering gegeven wordt aan alles wat de cliënten vragen, maar dat hen ‘support’ geboden wordt om zelf hun doelen te realiseren. Dit gebeurt op plekken waar zij dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het werk, op school of thuis. De Waerden verwacht van haar medewerkers een professionele houding en een actieve, constructieve bijdrage. Om hen te enthousiasmeren en inspireren worden zij aangesproken op hun talent en gestimuleerd dit verder te ontwikkelen.

Wat ga je leren?

Je leert hoe je cliënten begeleidt en verzorgt. Je leert te ‘luisteren’ naar de hulpvraag van de cliënt. Ook leer je ondersteuningsplannen op te stellen in samenspraak met de cliënt. Je leert de uitvoering ervan te bewaken, te evalueren en – zo nodig - bij te stellen. Je leert te werken in een team. Dit alles vanuit het ‘leren doen’ naar ‘zelfstandig doen’.

Verschillende stageplaatsen

Naast stagiairs die een MBO-opleiding niveau 2, 3 of 4 volgen, hebben wij ook plek voor stagiairs van andere pedagogische opleidingen, bijvoorbeeld op HBO- of WO-niveau. We hebben beperkte mogelijkheden voor stages op het gebied van administratieve en ict-opleidingen. De stagemogelijkheden zijn bestemd voor studenten die een fulltime opleiding volgen en studiefinanciering ontvangen. 

Eigen verantwoordelijkheid

De Waerden hecht grote waarde aan de eigen verantwoordelijkheid van stagiairs. Je bent als stagiair verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Je houdt zelf je leerproces in de gaten, plant de evaluatiemomenten, waarbij je gecoacht wordt door een praktijkbegeleider.

Werktijden

Je draait als stagiair mee in het rooster van het gebied /de locatie waar je stage loopt en boventallig bent. Onder boventallig verstaan we dat je als stagiair nooit eindverantwoordelijk bent. In het kader van je leerproces kun je wel zelfstandig activiteiten ondernemen met cliënten.