"Samen = meer "

Door De Waerden

Samenwerken

Als het voor jou of voor meerdere cliënten beter of noodzakelijk is om samen te werken met andere (zorg)organisaties, leggen wij actief contact. Samenwerking met andere zorgorganisaties kunnen van tijdelijke aard zijn of vormgegeven zijn in structurele samenwerkingsovereenkomsten. 

De Waerden heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de volgende partners:

Autisme

Sinds 2009 heeft De Waerden een samenwerkingsovereenkomst met eenentwintig andere Noord-Hollandse organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening aan mensen met een stoornis in het autistisch spectrum.

I-Connect

De Waerden werkt samen met I-Connect, een afdeling van GGZ NHN voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor de technische ondersteuning van Beeldzorg. 

Integrale Vroeghulp (IVH)

De Waerden participeert in het sector overschrijdend samenwerkingsverband t.a.v. integrale vroeghulp (IVH) in Noord-Holland.

LFB 

Samen met de landelijke belangenorganisatie LFB ontwikkelen en geven wij trainingen 'Naar de Top! Het is een trainingstraject voor mensen met een verstandelijke beperking en omgeving. 

Licht Verstandelijk Beperkt

De Waerden participeert al langere tijd in de stuurgroep Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) van het regionale expertisecentrum VG/GGZ

Maatschappelijke partners

Met een aantal partijen in het maatschappelijk domein heeft De Waerden afspraken gemaakt voor het verrichten van dagactiviteiten .

ROC Horizon College Alkmaar

Vanaf 2017 werken wij samen met het ROC Horizon College Alkmaar. Studenten van het examenjaar Sport en Bewegen geven wekelijks sportles in De Meent aan cliënten van De Waerden. 

SIG - organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking

Er wordt achtief samengewerkt met SIG in Midden- en Zuid Kennemerland. SIG en De Waerden zorgen door uitruil ook voor onafhankelijke vertrouwenspersonen voor cliënten.

Thuiszorg

Voor de woonlocaties op Texel heeft De Waerden een samenwerkingsovereenkomst met De Omring

Triade en SIG

De Waerden werkt voor beeldzorg samen met Traide, SIG, LeekerweideWilgaerdengroep.

WonenPlus Noord-Holland

De Waerden heeft samen met andere zorginstellingen, een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Wonen Plus Welzijn Noord-Holland. Wonen Plus Welzijn realiseert praktische dienstverlening aan cliënten, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Woningbouwcorporaties

De Waerden werkt samen met vele woningbouwcoöperaties, dit ten behoeve van een goede huisvesting voor haar cliënten. Het betreft Woontij, Woonwaard, Eigen Haard, de Woonschakel, het Grootslag en Woningbouwvereniging Anna Paulowna.