Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Locatie Alkerhoef

In locatie Alkerhoef wonen veertien, voornamelijk oudere cliënten.

De meeste cliënten gaan overdag naar een dagcentrum of sociale werkvoorziening.

Locatie de Alkerhoef is gesitueerd in een woonwijk. In de directe omgeving is een winkelcentrum met 2 supermarkten. Het buurthuis "De Alkenhorst" is op loopafstand. Hier kan men deelnemen aan diverse activiteiten zoals klaverjassen, breien en tekenen. Ook wordt er regelmatig een high-tea, lunch georganiseerd of andere leuke uitjes.

Samen met het netwerk

Een persoonlijk begeleider organiseert samen met de cliënt en het netwerk van de cliënt de ondersteuning die nodig is voor een gelukkig leven en het hebben en houden van een gezonde leefomgeving. Vanuit een vertrouwde basis zorgen we dat iemand zich kan ontplooien. Daarbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande mogelijkheden in Alkmaar en omgeving.

Persoonlijke ondersteuning kan thuis plaatsvinden en er kan gebruik gemaakt worden van Beeldzorg.

Ondersteuningsmogelijkheden

De Waerden heeft verschillende arrangementen voor mensen met een CIZ-indicatie (Wlz) of een passende Wmo-beschikking.

Onze arrangementen

De aanmeldprocedure

Stagemogelijkheden

De Waerden heeft verschillende stagemogelijkheden voor mensen die ervaring willen opdoen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Stagemogelijkheden die we aanbieden zijn: