Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Locatie Meidoornlaan

Locatie Meidoornlaan biedt een prettige en veilige woonplek aan senioren met een verstandelijke beperking die toenemende zorg nodig hebben (o.a. vanwege een dementatieproces)  of minder mobiel zijn.

De locatie heeft twaalf ruime appartementen, geschikt voor het gebruik van rolstoelen en tilliften. De appartementen bestaan uit een woonkamer, slaapkamer, douche en toilet.  In het appartementencomplex is een centrale lift aanwezig en er zijn twee gemeenschappelijke huiskamers met keuken, waar de bewoners gezamenlijk koffie en thee drinken, koken, eten, televisie kijken en andere bewoners ontmoeten.

Bij de inrichting van de algemene ruimtes in de hal van het appartementencomplex is rekening gehouden met bewoners die zich moeilijk kunnen oriënteren of visusproblemen hebben. Bewoners die zich niet meer kunnen oriënteren kunnen niet ongezien het gebouw verlaten.

Bij de locatie zijn regelmatig een schoonheidsspecialiste, pedicure en kapper aanwezig.

Locatie Meidoornlaan ligt op 5 minuten loopafstand van winkels en een kleine supermarkt en het openbaar vervoer. Op het pleintje, gelegen tegenover de winkels, is elke woensdag een weekmarkt, 1 maal per jaar de zomerkermis en met Koningsdag de vrijmarkt.

Op ongeveer 15 minuten loopafstand is nog een winkelcentrum met een grote supermarkt, een gezondheidscentrum en apotheek en een bibliotheek. Ook is er in het dorp een buurtcentrum waar verschillende activiteiten aangeboden worden.

De begeleiding is gericht op het zo lang mogelijk behouden van de vaardigheden die de bewoners nog bezitten. Hierbij worden familieleden en/of vrijwilligers zoveel mogelijk betrokken.

Voor specifieke zorgvragen wordt samengewerkt met verpleegkundigen van de thuiszorg of het verpleeghuis.

Samen met het netwerk

Een persoonlijk begeleider organiseert samen met de cliënt en het netwerk van de cliënt de ondersteuning die nodig is voor een gelukkig leven en het hebben en houden van een gezonde leefomgeving. Vanuit een vertrouwde basis zorgen we dat iemand zich kan ontplooien. Daarbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande mogelijkheden in Alkmaar en omgeving.

Persoonlijke ondersteuning kan thuis plaatsvinden en er kan gebruik gemaakt worden van Beeldzorg.

Ondersteuningsmogelijkheden

De Waerden heeft verschillende arrangementen voor mensen met een CIZ-indicatie (Wlz) of een passende Wmo-beschikking.

Onze arrangementen

De aanmeldprocedure

Dagbesteding in huis

Er wordt de mogelijkheid geboden van dagbesteding in de locatie.

Er zijn van maandag tot en met vrijdag op vaste momenten activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van de cliënten. Tijdens de dagbesteding is er altijd ondersteuning van een begeleider en soms ook van een vrijwilliger.

Vanuit andere locaties kan ook deelgenomen worden aan de dagactiviteiten die locatie Meidoornlaan biedt.

Meidoornlaan3

 

Stagemogelijkheden

De Waerden heeft verschillende stagemogelijkheden voor mensen die ervaring willen opdoen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Stagemogelijkheden die we aanbieden zijn:

Locatie Meidoornlaan is een locatie met 24-uurszorg. Dit betekent dat de bewoners altijd kunnen terugvallen op de begeleiding die in de locatie aanwezig is.