Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Locatie Pareauhof

Locatie Pareauhof is een appartementencomplex waar twaalf cliënten met een verstandelijke beperking wonen.

De appartementen bestaan uit twee kamers, een keuken, een douche en een toilet.

Bij Pareauhof is het mogelijk om zowel zelfstandig als groepsgericht te wonen.
De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig.

De cliënten die behoefte hebben aan contact kunnen gebruik maken van een algemene huiskamer. Hier kan men gezamenlijk eten en/of koffie drinken. Ook ’s avonds kan men elkaar hier ontmoeten.

Pareauhof1

Locatie Pareauhof is gelegen in een rustige wijk. Het winkelcentrum is op loopafstand en het treinstation is met de fiets snel te bereiken.

Locaties in de buurt

In de nabije omgeving biedt De Waerden dagbestedingsmogelijkheden zoals recreatieve dagactiviteiten bij Triplo en maatschappelijke dienstverlening bij het gemeenthuis van Anna Paulowna.

Locatie Sportlaan, eveneneens van De Waerden, staat in dezelfde wijk.

 

.

 

De locatie Pareauhof heeft een ervaren team dat onderdeel is van een groter team dat de ambulante ondersteuning verzorgt voor cliënten met een verstandelijke beperking in Anna Paulowna en omgeving.

In locatie Pareauhof zijn veel vrijwilligers betrokken die individuele activiteiten met de cliënten ondernemen.

Samen met het netwerk

Een persoonlijk begeleider organiseert samen met de cliënt en het netwerk van de cliënt de ondersteuning die nodig is voor een gelukkig leven en het hebben en houden van een gezonde leefomgeving. Vanuit een vertrouwde basis zorgen we er voor dat iemand zich kan ontplooien. Daarbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande mogelijkheden in Anna Paulowna en omgeving.

Persoonlijke ondersteuning kan thuis plaatsvinden en er kan gebruik gemaakt worden van Beeldzorg.

Ondersteuningsmogelijkheden

De Waerden heeft verschillende arrangementen voor mensen met een CIZ-indicatie (Wlz) of een passende Wmo-beschikking.

Onze arrangementen

De aanmeldprocedure

Stagemogelijkheden

De Waerden heeft verschillende stagemogelijkheden voor mensen die ervaring willen opdoen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Stagemogelijkheden die we aanbieden zijn: