Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Locatie Burg. Rambonnetlaan

De locatie Burgemeester Rambonnetlaan is een woonlocatie voor achttien oudere cliënten met een intensieve zorgvraag. Zij hebben hun leven naar hun eigen individuele wensen ingericht en kunnen gebruik maken van een gezellige algemene ruimte.

De locatie heeft een centrale voordeur. Alle voorzieningen zijn binnendoor te bereiken en er zijn aanpassingen gerealiseerd voor wie dit nodig heeft zoals toegangscontrole, automatische zonneschermen en klimaatbeheersing. De woningen zijn eveneens voorbereid op domotica.

De winkelstraat en de bushalte zijn vlakbij de Burgemeester Rambonnetlaan evenals andere voorzieningen, zoals een tandarts en apotheek.

In de wijk is een buurtcentrum waar regelmatig eetcafé wordt gehouden.

Locaties in de buurt

Op loopafstand is woonlocatie Wijk aan Zeeërweg, ook een locatie van De Waerden.

Locatie Adrianastraat is een andere locatie van De Waerden in IJmuiden.

De begeleiding is afgestemd op zowel individueel wonen als op wonen in een groep. Er wordt in de locatie, voor cliënten die dat willen, dagelijks dagbesteding georganiseerd. Hier kunnen ook mensen met een beperking gebruik van maken die buiten deze locatie wonen.

Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig met in de nacht een slaapwacht.

Samen met het netwerk

Een persoonlijk begeleider organiseert samen met de cliënt en het netwerk van de cliënt de ondersteuning die nodig is voor een gelukkig leven en het hebben en houden van een gezonde leefomgeving. Vanuit een vertrouwde basis zorgen we dat iemand zich kan ontplooien. Daarbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande mogelijkheden in Velsen.

Persoonlijke ondersteuning kan thuis plaatsvinden en er kan gebruik gemaakt worden van Beeldzorg.

Ondersteuningsmogelijkheden

De Waerden heeft verschillende arrangementen voor mensen met een CIZ-indicatie (Wlz) of een passende Wmo-beschikking.

Onze arrangementen

De aanmeldprocedure

Stagemogelijkheden

De Waerden heeft verschillende stagemogelijkheden voor mensen die ervaring willen opdoen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Stagemogelijkheden die we aanbieden zijn: