Ondersteuning voor
mensen met een beperking

West-Friesland

24 uurs ondersteuning

In Westfrieland heeft De Waerden twee woonlocaties voor jongeren met autisme.