Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Locatie Nes

Bij locatie Nes wonen zeven jongeren van veertien tot achttien jaar met een stoornis in het autistisch spectrum. Soms hebben de kinderen ook een andere psychiatrische aandoening. De kinderen zijn normaal begaafd.

Locatie Nes is gevestigd in de voormalige pastorie van Onderdijk. De opzet van de locatie is gebaseerd op een gezinssituatie. Iedere jongere heeft zijn eigen kamer en maakt daarnaast gebruik van een gemeenschappelijke woonkamer, keuken en badkamer.

Locatie Nes heeft een ruime tuin.

Op drie minuten lopen vanaf locatie Nes is een bushalte.

Locaties in de buurt

In het nabij gelegen Grootebroek is locatie Zesstedenweg gevestigd. Hier wonen kinderen tussen de veertien en achtien jaar met eveneens een stoornis in het autistisch spectrum.

Er wordt op locatie Nes gewerkt op een methodische wijze aan vaardigheden die de jongeren, in andere omstandigheden, thuis zouden leren. Het opvoeden en ontwikkelen van hun zelfstandigheid is daarbij zoveel mogelijk het uitgangspunt.

Overdag zijn de jongeren naar school of dagbesteding buiten de Waerden. De begeleiding is aanwezig op momenten dat de jongeren thuis zijn. De jongeren zijn in het weekend bij hun ouders thuis of op een logeerplek buiten de Waerden.

Samen met het netwerk

Een persoonlijk begeleider organiseert samen met het netwerk van de kinderen de ondersteuning die nodig is voor een gelukkig leven en het hebben en houden van een gezonde leefomgeving. Vanuit een vertrouwde basis zorgen we dat ze zich kunnen ontplooien. Daarbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande mogelijkheden in West-Friesland.

Persoonlijke ondersteuning kan thuis plaatsvinden en er kan gebruik gemaakt worden van Beeldzorg.

“Wegwijzer” autisme in de regio Noord-Holland-Noord Op de website www.autismenh.nl vindt u informatie over het zorgaanbod voor mensen met autisme in de regio Noord-Holland-Noord.

De website is een initiatief van het samenwerkingsverband Autisme Noord Holland Noord. De Waerden werkt hierin samen met meer dan 25 organisaties om de zorg voor mensen met autisme goed te laten verlopen.

Ondersteuningsmogelijkheden

De Waerden heeft verschillende arrangementen voor mensen met een CIZ-indicatie (Wlz) of een passende Wmo-beschikking.

Onze arrangementen

De aanmeldprocedure

 

 

Stagemogelijkheden

De Waerden heeft verschillende stagemogelijkheden voor mensen die ervaring willen opdoen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Stagemogelijkheden die we aanbieden zijn: