Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Locatie Zesstedenweg

Bij locatie Zesstedenweg wonen zeven jongeren van negen tot veertien jaar met een stoornis in het autistisch spectrum. Soms hebben jongeren ook een andere psychiatrische aandoening. De jongeren zijn normaal begaafd. Waar mogelijk wordt met deze jongeren gewerkt aan een terugkeer naar huis in overleg met ouders.

De opzet van de locatie is gebaseerd op een gezinssituatie. Iedere jongere heeft zijn eigen kamer en maakt daarnaast gebruik van een gemeenschappelijke woonkamer, keuken, badkamer en spelkamer.

De locatie is gevestigd aan de hoofdstraat in Grootebroek.

Op een kwartier lopen bevindt zich een treinstation (station Bovenkarspel-Grootebroek).

Locaties in de buurt

In het nabij gelegen Onderdijk heeft De Waerden nog een locatie voor jongens met een stoornis in het autistisch spectrum. Dit is locatie Nes.

Er wordt op de locatie gewerkt op een methodische wijze aan vaardigheden die de jongeren, in andere omstandigheden, thuis zouden leren. Het opvoeden en ontwikkelen van hun zelfstandigheid is daarbij zoveel mogelijk het uitgangspunt. Er wordt gewerkt met een gestructureerd dagprogramma om overzicht te creëren voor de jongeren.

Samen met het netwerk

Een persoonlijk begeleider organiseert samen met het netwerk van de kinderen de ondersteuning die nodig is voor een gelukkig leven en het hebben en houden van een gezonde leefomgeving. Vanuit een vertrouwde basis zorgen we dat zij zich kunnen ontplooien. Daarbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande mogelijkheden in West-Friesland.

Persoonlijke ondersteuning kan thuis plaatsvinden en er kan gebruik gemaakt worden van Beeldzorg.

“Wegwijzer” autisme in de regio Noord-Holland-Noord

Op de website www.autismenh.nl vindt u informatie over het zorgaanbod voor mensen met autisme in de regio Noord-Holland-Noord.

De website is een initiatief van het samenwerkingsverband Autisme Noord Holland Noord. De Waerden werkt hierin samen met meer dan 25 organisaties om de zorg voor mensen met autisme goed te laten verlopen.

Ondersteuningsmogelijkheden

De Waerden heeft verschillende arrangementen voor mensen met een CIZ-indicatie (Wlz) of een passende Wmo-beschikking.

Onze arrangementen

De aanmeldprocedure

Overdag zijn de kinderen op school. In hun vrije tijd maken ze zoveel mogelijk gebruik van de voorzieningen die Grootebroek biedt. De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig. De kinderen zijn in het weekend zoveel mogelijk bij hun ouders.

Stagemogelijkheden

De Waerden heeft verschillende stagemogelijkheden voor mensen die ervaring willen opdoen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Stagemogelijkheden die we aanbieden zijn: