Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Schagen

Begeleid zelfstandig wonen

De medewerkers van ons ambulante team Schagen zorgen dat mensen met een beperking in hun eigen woonsituatie zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Het team biedt deze diensten in de gehele gemeente Schagen.