Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Ambulante dienstverlening Velsen e. o.

De ondersteuning die u nodig heeft organiseren wij samen met u, eventueel in overleg met uw familie, mantelzorgers of vrijwilligers. Hoe uw ondersteuning vorm krijgt hangt af van uw behoefte en uw mogelijkheden.

U kunt bijvoorbeeld ondersteuning krijgen bij:

  • aangaan en onderhouden van contacten;
  • op orde houden van uw geldzaken en de post;
  • organiseren van uw huishouden;
  • vinden en behouden van werk;
  • vinden van passende vrijetijdsbesteding;
  • oriënteren op een cursus, training of scholing;
  • bezoek aan instanties, zoals de huisarts of ziekenhuis, UWV.

Samen met het netwerk

Een persoonlijk begeleider organiseert samen met de cliënt en het netwerk van de cliënt de ondersteuning die nodig is voor een gelukkig leven en het hebben en houden van een gezonde leefomgeving. Vanuit een vertrouwde basis zorgen we dat iemand zich kan ontplooien. Daarbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande mogelijkheden in Velsen.

Persoonlijke ondersteuning kan thuis plaatsvinden en er kan gebruik gemaakt worden van Beeldzorg.

Ondersteuningsmogelijkheden

De Waerden heeft verschillende arrangementen voor mensen met een CIZ-indicatie (Wlz) of een passende Wmo-beschikking.

Onze arrangementen

De aanmeldprocedure

Clienten van De Waerden kunnen gebruik maken van de steunpunt IJmuiden en Adrianastraat.

Steunpunt IJmuiden
Willemsbeekweg 4, 1971 GW IJmuiden
Telefoon (0255) 52 74 23 / bgg (072) 576 56 56
E-mail: steunpuntijmuiden@dewaerden.nl

Steunpunt Adrianastraat
Adrianastraat 24, 1975 EZ IJmuiden
Telefoon: 088 - 100 19 02 / bgg (072) 576 56 56
E-mail: adrianastraat@dewaerden.nl

Stagemogelijkheden

De Waerden heeft verschillende stagemogelijkheden voor mensen die ervaring willen opdoen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Stagemogelijkheden die we aanbieden zijn: