Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Orthopedagogisch dagcentrum de Vijfhoek

ODC de Vijfhoek biedt plek aan kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking tussen de 0-18 jaar. Er zijn kinderen die zich in kleine stapjes verder ontwikkelen en activiteiten krijgen aangeboden op het gebied van (motorische en cognitieve) ontwikkeling. Er zijn ook kinderen die zorg nodig hebben en meer belevingsgerichte activiteiten krijgen aangeboden en kinderen die mogelijk kunnen doorstromen naar speciaal basisonderwijs.

Bij ODC de Vijfhoek staat ontwikkelingsgericht werken centraal, doelen en dagprogramma zijn dan ook afgestemd op de belevingswereld van uw kind en het stimuleren van zijn of haar ontwikkeling. Hierbij zijn uiteraard basisvoorwaarden als veiligheid, structuur, zorg en nabijheid geboden. Bij ODC de Vijfhoek zorgen we ervoor dat uw kind in goede handen is en waar professionaliteit, kennis, kunde en expertise centraal staan naast sfeer en betrokkenheid.

Ook is er mogelijkheid voor zaterdagopvang

Voor kinderen uit het speciaal onderwijs is vakantieopvang mogelijk

ODC De Vijfhoek wordt financieel gesteund door Stichting vrienden van De Vijfhoek. Zij zorgen ervoor dat er bij het ODC aanvullende projecten gerealiseerd kunnen worden.

Ieder kind heeft een op maat gemaakt dagprogramma met aandacht voor activiteiten waarin er groepsgericht en individueel gewerkt wordt aan ontwikkelingsdoelen.

De dagstructuur is op iedere groep hetzelfde:

  • We starten en eindigen de dag hetzelfde.
  • Ook is er op iedere groep een kringmoment waarin dezelfde elementen terugkomen (benoemen dagen van de week, zingen, e.d.).
  • We werken allemaal aan een thema gedurende een aantal weken: liedjes, knutselen, verhalen en versieringen; dit alles in hetzelfde thema.

Daarnaast wordt er tijd en aandacht besteed aan het eten, het drinken en eventuele verzorging. Actieve momenten worden afgewisseld met passieve momenten en momenten van rust waar nodig. Deze balans wordt afgestemd op de behoefte van het kind.


De activiteiten

Een greep uit de binnenactiviteiten: spelen met sensopathisch en ontwikkelingsgericht materiaal, muziek maken, zwemmen, gymmen of Sherbornen (ondersteunend bewegen), snoezelen, multi sensory story telling (msst)

Buiten De Vijfhoek worden ook verschillende activiteiten gedaan, zoals: huifbedrijden en buiten spelen in de ontwikkelingsgerichte belevingstuin. Er worden wandelingen gemaakt in de buurt of naar het nabijgelegen winkelcentrum 't Loo  en ook de kinderboerderij in de buurt kan worden bezocht.

Ouders worden betrokken bij de ondersteuning van hun kind door:

  • dagelijks contact via een digitaal schriftje.
  • regelmatig persoonlijk contact.
  • ondersteuningsplan-gesprek.
  • waar nodig worden extra gesprekken gepland: dit kan zijn met bijvoorbeeld de fysiotherapeut of de arts.

Ieder kind heeft een persoonlijk, digitaal schriftje van Familienet. Alleen ouders en begeleiders hebben hiertoe toegang door middel van een wachtwoord. In het schriftje kunnen mededelingen worden gedaan over het welzijn van het kind, activiteiten die er gedaan zijn en er kunnen makkelijk foto’s worden toegevoegd.


Ondersteuningsplan

We werken met een persoonlijk ondersteuningsplan voor ieder kind. Dit plan bevat belangrijke informatie zoals werkdoelen en gemaakte afspraken. Jaarlijks wordt dit besproken en waar nodig bijgesteld of aangepast.

 

 

 

Verschillende disciplines en extra ondersteuning

Aan het ODC zijn verschillende disciplines verbonden, zoals een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, ortho-agogische muziekbegeleider, arts en een gedragskundige.

Daarnaast zijn er gemotiveerde stagiaires en gedreven vrijwilligers die extra ondersteuning kunnen bieden.

Openingstijden

De kinderen kunnen van maandag tot en met vrijdag terecht bij ODC De Vijfhoek. De dagen beginnen om 9:00 uur en eindigen om 15:30 uur.  De Vijfhoek is het hele jaar geopend, ook  tijdens schoolvakanties.

Ook is er mogelijkheid voor zaterdagopvang.

Voor kinderen uit het speciaal onderwijs is vakantie-opvang mogelijk.


De faciliteiten

De Vijfhoek is een ruime, rolstoelvriendelijke locatie met vijf verschillende groepsruimtes. De groepen bestaan uit twee begeleiders en maximaal tien kinderen

In het gebouw zijn diverse faciliteiten, zoals een gymzaal, een zwembad en een snoezelruimte. Vanuit elke groep kan uw kind naar de ontwikkelingsgerichte belevingstuin om daar veilig te spelen en de buitenwereld te ontdekken.


Betrokken bij de omgeving

Het gebouw staat in een groene omgeving midden in een woonwijk. Vlakbij is basisschool Jan van Rijckenborgh waar een groepje kinderen van De Vijfhoek wekelijks gaat spelen. Af en toe worden er gezamelijke activiteiten georganiseerd met de basisscholen in de buurt. Basisschoolkinderen komen bijvoorbeeld op visite of komen een gezamenlijke activiteit doen.


Stichting vrienden van De Vijfhoek

ODC De Vijfhoek wordt financieel gesteund door Stichting vrienden van De Vijfhoek.  Zij zorgen ervoor dat er bij het ODC aanvullende projecten gerealiseerd kunnen worden.

Ondersteuningsmogelijkheden

De Waerden heeft verschillende arrangementen voor mensen met een CIZ-indicatie (Wlz) of een passende Wmo-beschikking.

Onze arrangementen

De aanmeldprocedure

Stagemogelijkheden

De Waerden heeft verschillende stagemogelijkheden voor mensen die ervaring willen opdoen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Stagemogelijkheden die we aanbieden zijn:

 


.