Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Zaterdag-en vakantieopvang

Kinderen met een beperking tussen de 0 en 18 jaar kunnen op zaterdag en tijdens vakanties terecht bij ODC de Vijfhoek. Op de zaterdag- en vakantie-opvang komen zowel kinderen die doordeweeks De Vijfhoek bezoeken, als kinderen uit het speciaal onderwijs.

Op zaterdag en tijdens de vakanties kunnen de kinderen gebruik maken van de diverse faciliteiten zoals een gymzaal, een zwembad en een snoezelruimte. Er wordt gebruik gemaakt van de ontwikkelingsgerichte belevingstuin om daar veilig te spelen en de buitenwereld te ontdekken. Het programma van de dag is afgestemd op de kinderen en is ontspannen van aard.

Het dagelijks contact tussen ouders en begeleiders wordt onderhouden middels een digitaal schriftje van Familienet. Hierin kunnen mededelingen worden gedaan over het welzijn van het kind die dag, activiteiten die er gedaan zijn en er kunnen makkelijk mediabestanden worden toegevoegd zoals foto’s.

De Vijfhoek staat in een groene omgeving midden in een woonwijk.  Er worden wandelingetjes gemaakt in de buurt of naar het nabijgelegen winkelcentrum 't Loo waar ook wekelijks een markt is. En ook de kinderboerderij in de buurt kan worden bezocht.


Openingstijden

Het dagcentrum is op zaterdag open tussen 10.00 uur en 17.00 uur.

Tijdens de vakanties komen de kinderen van 9.00 uur tot 15.30 uur.


Stichting Vrienden van de Vijfhoek

ODC De Vijfhoek wordt financieel gesteund door Stichting vrienden van De Vijfhoek.  Zij zorgen ervoor dat er bij het ODC aanvullende projecten worden gerealiseerd.

Ondersteuningsmogelijkheden

De Waerden heeft verschillende arrangementen voor mensen met een CIZ-indicatie (Wlz) of een passende Wmo-beschikking.

Onze arrangementen

De aanmeldprocedure


Stagemogelijkheden

De Waerden heeft verschillende stagemogelijkheden voor mensen die ervaring willen opdoen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Stagemogelijkheden die we aanbieden zijn: