Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Speltherapie

Iedereen kan op een bepaald moment in zijn leven te maken krijgen met emotionele problemen. De Waerden biedt speltherapie aan kinderen of volwassenen met een handicap of ontwikkelingsstoornis. Speltherapie kan helpen om emotionele problemen op te heffen of te verminderen.

Iemand die extra zorg nodig heeft vanwege zijn of haar handicap, loopt een verhoogd risico op het krijgen van emotionele problemen. Soms schiet taal gewoon tekort om duidelijk te maken waaraan iemand behoefte heeft. Als iemand hierdoor niet lekker in zijn vel zit kan zich dit uiten in bijvoorbeeld: snel prikkelbaar zijn of ruzie zoeken, teruggetrokken zijn of juist drukker dan normaal, slecht slapen, buikpijn hebben of andere lichamelijke klachten of weer in bed plassen.

De speltherapie vindt plaats in de spelkamer. Daar kan het kind met allerlei materiaal spelen, tekenen en knutselen. Voor kinderen is spelen de manier om de wereld te ontdekken, gevoelens te uiten en te verwerken. Wat een kind nog niet goed kan zeggen, kan het wel in het spel laten zien.

De behandeling is individueel. De speltherapeut bouwt een vertrouwensband met het kind op. Zij laat het kind ervaren dat zij hem begrijpt en zal in het spel gevoelens benoemen, verwoorden, oplossingen laten zien of een andere manier van kijken naar het probleem. Het kind kan problemen verwerken door situaties keer op keer te spelen en te experimenteren met nieuw, ander gedrag.

Wat bieden wij nog meer?

  • Speldiagnostiek
  • Spelbegeleiding
  • Ondersteuning bij hechtingsproblematiek
  • Spelondersteuning voor contact tussen ouder en kind
  • Speltherapeutische training in een groep met betrekking tot faalangst
  • Weerbaarheid en sociale vaardigheden.

 

Speltherapie is geschikt voor kinderen van ongeveer 3 tot 12 jaar. Aan oudere kinderen en jong volwassenen worden gesprekken en creatieve middelen aangeboden. De speltherapeut houdt gedurende de therapie contact met ouder(s)/verzorgers over de ontwikkelingen thuis en in de spelkamer. In overleg met hen vindt contact plaats met school en eventuele andere betrokkenen van het gezin.

De speltherapie is eenmaal per week, een sessie duurt vijftig minuten en vindt meestal plaats op school.

De therapie wordt afgebouwd als het kind zonder therapeutische hulp verder kan of als andere hulp nodig is.

Afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag wordt het aantal sessies bepaald. Gemiddeld duurt een therapie 25 sessies. Voor meer informatie kunt u terecht bij frijperman@dewaerden.nl.

Ondersteuningsmogelijkheden

De Waerden heeft verschillende arrangementen voor mensen met een CIZ-indicatie (Wlz) of een passende Wmo-beschikking.

Onze arrangementen

De aanmeldprocedure

Stagemogelijkheden

De Waerden heeft verschillende stagemogelijkheden voor mensen die ervaring willen opdoen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Stagemogelijkheden die we aanbieden zijn: