Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Lef en Co

LEF en CO is een onderdeel van De Waerden en koppelt dagbesteding voor mensen met een beperking aan kunst. De filosofie bij LEF en CO; Aan de hand van kunst de belevingswereld verbreden en samen de mogelijkheden van de beperking verleggen.

Er wordt gewerkt in thema's waarvoor ook kunstenaars en deskundigen binnen een vakgebied worden uitgenodigd.

Lef en Co heeft een galerie waar zowel de kunstenaar als cliënten kunnen exposeren. Nu is er een vilt-expositie te zien die bestaat uit kunstizinnige werken van cliënten die in samenwerking met viltkunstenares Daphne Brasser zijn gemaakt.

Meer informatie

Bij Lef en Co worden ook producten gemaakt voor het label Mooi door mij.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 15.30 uur.


Samen met het netwerk

Een persoonlijk begeleider organiseert samen met het netwerk van de cliënt de ondersteuning die nodig is voor een gelukkig leven en het hebben en houden van een gezonde leefomgeving. Vanuit een vertrouwde basis zorgen we dat iemand zich kan ontplooien. Daarbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande mogelijkheden in Alkmaar e.o.

Ondersteuningsmogelijkheden

De Waerden heeft verschillende arrangementen voor mensen met een CIZ-indicatie (Wlz) of een passende Wmo-beschikking.

Onze arrangementen

De aanmeldprocedure

Stagemogelijkheden

De Waerden heeft verschillende stagemogelijkheden voor mensen die ervaring willen opdoen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Stagemogelijkheden die we aanbieden zijn: