Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Gemeentehuis Hollands Kroon

Het gemeentehuis van Hollands Kroon is een ideale werkplek voor cliënten van De Waerden. Er zijn voldoende klussen die zelfstandig of deels onder begeleiding gedaan kunnen worden.

Bij beide gemeentehuislocaties in Hollands Kroon werken op vrijwillige basis cliënten van De Waerden. De samenwerking met de gemeente biedt mensen met een beperking de gelegenheid om actief te zijn in de omgeving waar ze wonen.

De cliënten die hier werken helpen mee met het schoonhouden van de koffiemachines, verzorgen de vaat en helpen mee met het onderhoud van het terrein en het wagenpark.

Gemeente Hollands Kroon bestaat uit 22 dorpen in de Noordkop.
Het gemeentehuis is gevestigd in Anna Paulowna.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.hollandskroon.nl

Samen met het netwerk

Een persoonlijk begeleider organiseert samen met het netwerk van de cliënt de ondersteuning die nodig is voor een gelukkig leven en het hebben en houden van een gezonde leefomgeving. Vanuit een vertrouwde basis zorgen we dat iemand zich kan ontplooien. Daarbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande mogelijkheden in Anna Paulowna.

Ondersteuningsmogelijkheden

De Waerden heeft verschillende arrangementen voor mensen met een CIZ-indicatie (Wlz) of een passende Wmo-beschikking.

Onze arrangementen

De aanmeldprocedure

Stagemogelijkheden

De Waerden heeft verschillende stagemogelijkheden voor mensen die ervaring willen opdoen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Stagemogelijkheden die we aanbieden zijn: