Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Dagactiviteiten de Meidoorn

In locatie Meidoornlaan wordt recreatieve dagbesteding georganiseerd voor oudere mensen met een beperking. Veel cliënten die bij locatie Meidoornlaan wonen nemen deel aan de activiten maar ook mensen die elders wonen kunnen deelnemen aan de activiteiten.

De activiteiten worden dagelijks aangeboden op vaste tijden. De start en afronding zijn herkenbare momenten en zijn gericht op het zolang mogelijk behouden van vaardigheden.

Activiteiten die regelmatig terugkomen zijn: koken, bakken, boodschappen doen, hand- en gezichtsverzorging, geheugentraining, muziek en spel en creatieve activiteiten.

De dagelijkse gang van zaken, feestdagen, festiviteiten en de seizoenen staan centraal bij het programma-aanbod.

Tijdens de dagbesteding is er altijd ondersteuning van een begeleider en soms ook van een vrijwilliger of maatje.

De activiteiten zijn vijf dagen per week te bezoeken tussen:

09.30 uur - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur. Tussen 12.00 uur en 13.00 uur is er een gezamenlijke lunch.

Per dagdeel kunnen de activiteiten worden bezocht.

Samen met het netwerk

Een persoonlijk begeleider organiseert samen met het netwerk van de cliënt de ondersteuning die nodig is voor een gelukkig leven en het hebben en houden van een gezonde leefomgeving. Vanuit een vertrouwde basis zorgen we dat iemand zich kan ontplooien. Daarbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande mogelijkheden in Alkmaar e.o.

Ondersteuningsmogelijkheden

De Waerden heeft verschillende arrangementen voor mensen met een CIZ-indicatie (Wlz) of een passende Wmo-beschikking.

Onze arrangementen

De aanmeldprocedure

Stagemogelijkheden

De Waerden heeft verschillende stagemogelijkheden voor mensen die ervaring willen opdoen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Stagemogelijkheden die we aanbieden zijn: