Ondersteuning voor
mensen met een beperking

Dagbesteding De Mengel

Dagbesteding op Texel

Dagbesteding De Mengel is georganiseerd in hetzelfde gebouw als waar het steunpunt Texel gevestigd is. Dit is in het centrum van Den Burg. Nabij de winkels en andere voorzieningen.

De dagbesteding is recreatief en geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een leuke en gezellige activiteiten. Aan de hand van individuele interesses, behoeftes en mogelijkheden is een gevarieerd programma samengesteld. De activiteiten zijn vastgelegd in een weekprogramma met ruimte voor individuele bezigheden.

De Mengel is op vaste dagen open voor vaste bezoekers. Mensen die willen weten of deze vorm van dagbesteding ook voor hen geschikt is kunnen dan ook binnenlopen. Samen met een begeleider worden dan de wensen besproken en er wordt gekeken of De Mengel een geschikte plek zou kunnen zijn.

Welke activiteiten worden georganiseerd?

Er is aandacht voor het ouder worden van de bezoekers. De ondersteuning is gericht op het stimuleren, activeren en behouden van vaardigheden. Het psychisch welzijn, de lichamelijke mogelijkheden en het hebben van sociale contacten staan tijdens de activiteiten voorop.

Het belangrijkste doel van de activiteiten is dat de bezoekers een plezierige dag hebben.

De activiteitengroep bij De Mengel bestaat gemiddeld uit acht personen.

In de groep vinden muziekactiviteiten plaats en er zijn mogelijkheden voor sport en spel. Er worden creatieve activiteiten aangeboden zoals schilderen en breien. Ook worden er seizoenspullen gemaakt zoals papieren bloemen, placemats en dergelijke. Daarnaast worden er boodschappen gedaan en er wordt af en toe gekookt. Regelmatig worden er kleine uitstapjes georganiseerd.

Spulletjes, gemaakt door bezoekers van De Mengel, worden verkocht. U kunt telefonisch een afspraak maken om te komen kijken of er iets leuks voor u bij zit.

Hoe werken we?

Openingstijden

De Mengel is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open: tussen 10.00 en 15.00/15.30 uur.

Samen met anderen

Vanuit een vertrouwde basis zorgen we dat iemand zich kan ontplooien of bestaande vaardigheden zolang mogelijk blijft behouden. Naast het aanbieden van activiteiten bij De Mengel proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande mogelijkheden op Texel, door bijvoorbeeld lokale ondernemers en hobby- en sportverenigingen bij de ondersteuning voor de cliënten te betrekken.

Op Texel werken we samen met lokale partijen zoals de gemeente, ouderenzorg, GGZ en Texels Welzijn.

Meer ondersteuningsmogelijkheden bij De Waerden

De Waerden heeft verschillende arrangementen voor mensen met een CIZ-indicatie (Wlz) of een passende Wmo-beschikking.

Stagemogelijkheden bij De Waerden

De Waerden heeft verschillende stagemogelijkheden voor mensen die ervaring willen opdoen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Stagemogelijkheden die we aanbieden zijn: