samenwerking aan toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Personeelstekorten, digitalisering en complexe zorgvragen, de gehandicaptenzorg staat de komende jaren voor uitdagingen. Met het versterken van de samenwerking zetten acht gehandicaptenzorgorganisaties zich in voor een toekomstbestendige gehandicaptenzorg in de regio Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. Daartoe tekenden zij afgelopen dinsdag een intentieovereenkomst waarin staat wat én hoe zij deze vraagstukken samen oppakken.

Toewerken naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg


Het doel van de samenwerking is het toewerken naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg zodat mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking een passende plaats in de samenleving kunnen innemen. Door het versterken van de samenwerking in de regio, het elkaar leren kennen en kunnen vinden, komen de organisaties tot een strategische regionale agenda op vier thema’s:

  • Arbeidsmarkt en opleidingen
  • Inzet van zorgtechnologie en digitalisering
  • Passende zorg (complexe zorg en participatie)
  • Intensieve samenwerking van Artsen Verstandelijk Gehandicaptenzorg (AVG)

Samenwerking vraagt om stewardship

“Samenwerking vraagt om ‘stewardship’: het eigen belang en het algemeen belang ultiem met elkaar in verbinding brengen. Daarbij moet bereidheid zijn om je eigen belang soms kleiner te wegen ten behoeve van het geheel”, zo vat Annemarie Zuidweg (vice-voorzitter) de uitdaging mooi samen. De samenwerking tussen de acht gehandicaptenzorgorganisaties Esdégé Reigersdaal, Raphaëlstichting, ’s Heerenloo, De Waerden, Philadelphia, Wilgaerden Leekerweide Groep, Prinsenstichting en Odion gaat vooral om ontmoeting, inspiratie en verdieping. Door met elkaar in verbinding te zijn op de inhoudelijke thema's, blijven zij weg van bestuurlijke drukte. Samen vormen zij het bestuurlijk platform gehandicaptenzorg Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. Hieronder werken vier uitvoerende teams, waarbij ieder team zich richt op een van de vier bovengenoemde thema’s.

Randvoorwaarden

Naast het bestuurlijke commitment is de beschikbaarheid van mensen en middelen een belangrijke randvoorwaarde voor het laten slagen van de samenwerking. De toekenning van de regionale transitiemiddelen 2022/2023 voor de gehandicaptenzorg zijn daarin aan de start van deze samenwerking een belangrijke stimulans. Zorgkantoor VGZ stelt deze transitiemiddelen beschikbaar en is nauw betrokken in de besteding daarvan. Als belangrijke samenwerkingspartner waren zij dan ook aanwezig bij de feestelijke ondertekening van de intentieovereenkomst.