Afspraken over WLZ en WMO

De Waerden ondersteunt mensen die door hun beperking niet in staat zijn volledig zelfstandig te functioneren in de samenleving. Dat kunnen mensen zijn die een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Hierover heeft De Waerden met zorgkantoren en gemeenten afspraken gemaakt en contracten afgesloten.

WLZ

Het werkgebied van De Waerden bestrijkt de provincie Noord-Holland ten noorden van Amsterdam. In de volgende zorgkantoorregio's wordt zorg geboden:

Noord-Holland Noord:

Kennemerland:

Ons aanbod wordt steeds aangepast aan de wensen en mogelijkheden van onze cliënten. De Waerden hanteert hierbij de Algemene Voorwaarden voor zorg met verblijf (2014), Algemene Voorwaarden voor zorg met verblijf
De Waerden hanteert ook de regelingen zoals gepubliceerd op Zorginstituut Nederland.

WMO

In de volgende gemeenten wordt beschermd wonen, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg geboden:

Kop van Noord-Holland

Zuid Kennemerland en IJmond

Regio Alkmaar