Trainingen Naar de Top!

Bij De Waerden hebben wij drie trainingen voor persoonlijke ontwikkeling voor mensen met een verstandelijke beperking*.

Zij leren hier:

  • hun leven vorm te geven zoals zij dat willen
  • ontdekken welke talenten en dromen ze hebben
  • samen met familie, vrienden en begeleiders hun dromen waar te maken

Alle trainingen worden gegeven door een ervaringsdeskundige in samenwerking met een coach. De Naar de Top trainingen! vinden plaats op locatie of bij het centraal bureau in Heerhugowaard.

STERK naar de Top!

Tijdens de training wordt gewerkt aan persoonlijke groei en talent- ontwikkeling.
39 bijeenkomsten

STEVIG naar de TOP!

Tijdens de training wordt er gewerkt aan de wensen van de cliënt en hoe dit vorm gegeven kan worden in het dagelijkse leven. Hierbij worden familie en begeleiders betrokken.
20 bijeenkomsten

STOER naar de TOP!

Dit zijn themadagen waar cliënten
aan de slag gaan met persoonlijke groei.
4 bijeenkomsten

*Deze trainingen vallen onder het nieuwe programma voor de gehandicaptensector ‘Volwaardig Leven’ van het ministerie van VWS.

Adres
J. Duikerweg 1 b
1703 dh Heerhugowaard