Huisregels bij De Waerden

Huisregels voor als je woont
bij De Waerden

Dit zijn regels waar iedereen zich aan moet houden.

Zo ga je met elkaar om

 • Je doet anderen geen pijn.
 • Je stoort anderen niet als ze rusten of slapen.
 • Je maakt geen lawaai waar anderen last van hebben.

Privacy

 • Je loopt niet zomaar bij andere bewoners binnen, maar belt eerst aan.
 • Je mag anderen niet zomaar op de foto zetten of filmen.
  Je moet eerst vragen of dit mag.
 • Je mag foto’s en filmpjes van anderen niet zomaar op internet zetten.
  Jij moet eerst de mensen op de foto of het filmpje vragen
  of je dit op internet mag zetten.

Bezoek en logeren

 • Je mag bezoek ontvangen in je eigen kamer.
 • Iemand mag ook bij je logeren.
 • Als je bezoek wilt ontvangen in de huiskamer of op het steunpunt
  dan overleg je dit eerst met begeleiding en andere bewoners.
  Je laat altijd even weten of je bezoek hebt of dat iemand bij jou logeert
  zodat de begeleiding weet hoeveel mensen in het gebouw zijn.

(Aanpassingen aan) jouw woning/kamer

 • Je mag jouw woning of kamer inrichten hoe jij dat wilt.
 • Je mag je kamer niet verbouwen.

Roken en vuur

 • Je mag geen open vuur maken in jouw woning of kamer.
  Dit mag ook niet op andere plekken in het huis
 • Je mag alleen roken in je eigen woning of kamer.
 • Je rookt niet in jouw woning of kamer als er begeleiding is.
  Roken in jouw woning of kamer mag alleen als je geen overlast voor anderen
  veroorzaakt.

Regels voor de veiligheid van alle bewoners

 • Sommige ruimtes zijn op slot.
  Je mag dan alleen met toestemming van de begeleiding naar binnen.
  Bijvoorbeeld de medicijnkast.
 • Je mag geen spullen neerzetten in de gangen en in de meterkasten.
 • Je mag ook geen spullen voor de nooduitgangen zetten.

Huisdieren

 • Je mag huisdieren houden in je woning of op je eigen kamer.
  Andere bewoners mogen geen overlast hebben van jouw huisdier.
  Als je een huisdier hebt, dan worden hierover afspraken met jou gemaakt.
  Deze afspraken staan opgeschreven in jouw ondersteuningsplan.

Overig

 • Alles wat verboden is door de wet mag ook niet bij De Waerden.
  Bijvoorbeeld: Het is verboden (steek)wapens en harddrugs in bezit te hebben.