Intentieverklaring samenwerking Mooi Leven Huis en De waerden

Mooi Leven Huis Alkmaar, Nabij Netwerk en De Waerden hebben de intentie uitgesproken om samen een samenwerkingsovereenkomst uit te werken waarbij De Waerden professionele zorg en ondersteuning biedt aan jongvolwassenen met een beperking die bij het Mooi Leven Huis Alkmaar gaan wonen. Hiervoor is op 31 oktober jongst leden een intentieverklaring ondertekend.

Samen ondersteuning bieden aan de cliënt

Mooi Leven Huis Alkmaar is een initiatief van ouders. Deze ouders willen, samen met een professionele zorgaanbieder een 'Mooi Leven Huis' creëren voor hun jongvolwassen kind met een verstandelijke beperking. De ondersteuning van deze jongvolwassenen is een combinatie van informele zorg van ouders en verwanten en de formele zorg van een zorgaanbieder. Doordat ouders nauw betrokken blijven bij het leven en ondersteuning van hun kind, kan het kind zichzelf zijn. De Waerden is benaderd om aan te sluiten bij het Mooi Leven Huis Alkmaar. Waarbij De Waerden, als zorgaanbieder, professionele begeleiding zal bieden. Het netwerk zorgt voor de rest, zoals de bouw van het pand, gezellige activiteiten en tuinonderhoud.

Het gewone leven ervaren

De visie op professionele ondersteuning die De Waerden biedt, sluit aan bij de visie van het Mooi Leven Huis. Voor De Waerden moet iedereen, dus ook mensen met een beperking, het gewone leven kunnen ervaren en zichzelf kunnen zijn. Door de methodische ondersteuning vanuit De Waerden bieden medewerkers een onvoorwaardelijke relatie aan cliënten en werken samen aan een betekenisvolle daginvulling. Dit sluit aan bij de visie van het Mooi Leven Huis waar ouders in participeren met de wens om een gewoon gezin te zijn. Ook als er een kind met een intensieve zorgvraag is.

Intentieverklaring om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst

Binnenkort wordt er een programma van eisen opgesteld rondom de voorwaarden, invulling van het Mooi Leven Huis Alkmaar en samenwerking tussen De Waerden en het Mooi Leven Huis Alkmaar. Stichting Nabij Netwerk begeleidt de ouders van Mooi Leven Huis Alkmaar hierbij. Het programma van eisen vormt de basis van een definitieve samenwerkingsovereenkomst. Het streven is om deze overeenkomst in 2024 te ondertekenen.