Beeldzorg ondersteuning via een beeldscherm


Beeldzorg is een vorm van ondersteuning via het beeldscherm. Met beeldzorg praat je met iemand anders via een tablet of computer.  En je kan de ander zien via het beeldscherm.

Beeldzorg dag en nacht te gebruiken


Je kan beeldzorg dag en nacht gebruiken. Met beeldzorg kan je altijd contact opnemen met een professionele begeleider in de Zorgcentrale. Dat kan overdag, 's avonds en 's nachts. Jij bepaalt zelf wanneer je beeldzorg wilt bellen.

Beeldbellen met begeleider, familie, vrienden of maatje


Het is ook mogelijk om via Beeldzorg contact te hebben met je vrienden of familie. Zonder dat je je huis uit hoeft, zie en spreek je toch je familieleden, vrienden, maatjes en vrijwilligers. Hiermee heb jij de keuze, aan wie je je verhaal willen vertellen of je vraag wilt stellen.

Kosten

Beeldzorg is een onderdeel van de ondersteuning die je krijgt bij De Waerden. Dus je krijgt en ondersteuning van een persoonlijk begeleider en je hebt recht op beeldzorg.  Er zijn geen kosten aan Beeldzorg verbonden als je ondersteuning krijgt bij De Waerden. De tablet is in bruikleen.  Er kunnen wel kosten zijn voor de WiFi, als dit niet door De Waerden wordt vergoed. Hierover kan de afdeling financiën van De Waerden je meer vertellen.