Ondersteuning aan kinderen met een beperking

Wij ondersteunen de kinderen met een op maat gemaakt dagprogramma. Samen met u, de experts en begeleiding bespreken we de doelen. Van maandag tot en met vrijdag werken we met een gestructureerd en gevarieerd programma. We ondersteunen uw kind in de groep en hebben één-op-één-momenten.

Dagprogramma

Elke dag starten we in de kring. Daarna wisselen we individuele- en groepsactiviteiten af. Activiteiten die wij binnen aanbieden zijn: ontwikkelingsgerichte activiteiten, muziek, schilderen, knutselen, spelen met verschillende materialen zoals zand, klei en pasta. Deze activiteiten wisselen we af met snoezelen, zwemmen, gymmen, massage en rustmomenten. En als het even kan gaan we iedere dag buitenspelen. Ook een middagje er op uit ontbreekt niet!  We gaan met kleine groepjes naar de kinderboerderij, wandelen en fietsen door Heiloo en spelen met kinderen uit de buurt bij de basisschool in de wijk.

Ontwikkelingsgerichte en schoolse activiteiten

In elke groep bieden we ontwikkelingsgerichte activiteiten die passen bij het ontwikkelings-niveau en belevingswereld van uw kind. We werken aan motorische vaardigheden zoals werken aan tafel met puzzels, cijfers en woorden.

Dagprogramma

Naast het dagprogramma zorgen we voor de basale levensbehoefte van uw kind. We hebben verschillende eet-, drink- en persoonlijke verzorgingsmomenten ingebouwd. We letten hierbij op de persoonlijke doelen en behoeften. Zo werken wij bijvoorbeeld aan zindelijkheidstraining en laten uw kind kennismaken met verschillende vormen van eten voor het ontwikkelen van smaak en structuur van voeding.

Ondersteuning voor het kind

Tijdens het intakegesprek kijken we naar:

  • de belevingswereld van uw kind;
  • wat uw kind kan en leuk vindt;
  • en wat de mogelijkheden zijn voor zijn/haar ontwikkeling.

Hierdoor krijgen wij een beeld van de cognitieve en lichamelijke mogelijkheden, problematiek en stoornissen en ondersteuningsvraag. Met deze informatie maakt de persoonlijk begeleider met gedragskundige een ondersteuningsplan waarin doelen en begeleidingsafspraken beschreven staan. Aan de hand daarvan maken wij een dagprogramma waarin de ontwikkeling en gestelde doelen voorop staan. Afhankelijk van de vraag bieden wij extra ondersteuning waarbij wij therapeuten inschakelen. Zo werken wij samen met een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, gedragskundige en leerkracht. Het welzijn en ontwikkeling van uw kind vinden we belangrijk en volgen we nauwgezet.

Veelgestelde vragen

Wij bieden ondersteuning op maat voor alle kinderen met een beperking die niet naar het speciaal en basisonderwijs kunnen. Denk hierbij aan kinderen met: - ASS - autistisch spectrum stoornis - Epilepsie - Hechtingsproblematiek - Prader-Willi syndroom - Syndroom van Down - Williamsyndroom - William-Turnersyndroom - Licht verstandelijke beperking - Matig verstandelijke beperking - Ernstig verstandelijke beperking - Meervoudige beperking

Het gebouw is sfeervol en voldoet aan de huidige eisen om kinderen met een beperking een veilige (speel)ruimte te geven. Naast de noodzakelijke faciliteiten hebben we: - vijf lokalen - een zwembad - gymzaal - snoezelruimte - drie tuinen met speeltoestellen, aangepast voor kinderen met een (fysieke) beperking - slaapruimtes met cameratoezicht

Er zijn vijf groepen. Per groep is er ruimte voor acht kinderen. Per groep staan er twee begeleiders. De begeleider-kind ratio is vastgesteld op één begeleider per vier kinderen.

De groep wordt samengesteld op basis van: het belevingsniveau; het ontwikkelingsniveau; en de ontwikkelings-mogelijkheden van uw kind. Wij kijken waar uw kind zich het beste kan ontwikkelen. In elke groep zijn kinderen van alle leeftijden aanwezig.

In onze begeleiding gebruiken we de belangrijkste bouwsteen de methodiek Triple-C. Zodat we een eenduidige vorm van ondersteuning kunnen bieden. Hierdoor creëren we een veilige omgeving. Ter versterking van de ondersteuning gebruiken we ook theorieën en methodieken als: - 'Geef mij de vijf'; - Laccs - ondersteunende gebaren.

Opvang en ondersteuning voor alle leeftijden van 0 tot 18 jaar Van baby tot jong volwassenen hoe uw kind zich ook voelt: we zijn er voor hem en haar. We zorgen voor een veilige en plezierige omgeving en bieden onvoorwaardelijke ondersteuning.

Elk kind heeft een vaste persoonlijk begeleider, die verbonden is aan de groep waar het kind ingedeeld wordt. Naast de (persoonlijk) begeleiders zijn, op verschillende momenten binnen de week, therapeuten, vrijwilligers en stagiaires aanwezig.
Adres
Het Vierkant 22
1852 RA Heiloo