Gevarieerde mogelijkheden voor ondersteuning

De ambulante ondersteuning die u nodig heeft organiseren wij samen met u, eventueel in overleg met uw familie, mantelzorgers of vrijwilligers. Hoe uw ondersteuning vorm krijgt hangt af van uw behoefte en uw mogelijkheden.

U kunt bijvoorbeeld ondersteuning krijgen bij:

  • aangaan en onderhouden van contacten;
  • op orde houden van uw geldzaken en de post;
  • organiseren van uw huishouden;
  • vinden en behouden van werk;
  • vinden van passende vrijetijdsbesteding;
  • oriënteren op een cursus, training of scholing;
  • bezoek aan instanties, zoals de huisarts of ziekenhuis, UWV;
  • ondersteuning bij de opvoeding van uw kind of kinderen.

Welke ondersteuning kunnen wij bieden?

Het team op Texel heeft veel ervaring met intensieve zorgvragen en met dubbele diagnoses, zoals een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek of een verslaving.

Een persoonlijk begeleider organiseert samen met de cliënt en met het netwerk van de cliënt de ondersteuning die nodig is voor een gelukkig leven en het hebben en houden van een gezonde leefomgeving. Vanuit een vertrouwde basis zorgen we dat iemand zich kan ontplooien of bestaande vaardigheden zolang mogelijk blijft behouden. We proberen de cliënten zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de bestaande mogelijkheden op Texel, door hierbij bijvoorbeeld lokale ondernemers en hobby- en sportverenigingen te betrekken.

Op Texel werken we ook samen met lokale partijen zoals de gemeente, ouderenzorg, GGZ en Texels Welzijn.

Bij alle vormen van begeleid wonen is extra ondersteuning met Beeldzorg mogelijk. Via het beeldscherm kan dan altijd contact worden opgenomen met een professionele begeleider. Ook anderen kunnen hierop aangesloten worden. Zo wordt makkelijk contact met familie, vrienden en vrijwilligers onderhouden.

Meer ondersteuningsmogelijkheden bij De Waerden

De Waerden heeft verschillende arrangementen voor mensen met een CIZ-indicatie (Wlz) of een passende Wmo-beschikking.

Wat biedt De Waerden nog meer?

Steunpunt Texel is op loopafstand. Hier kunnen cliënten van De Waerden op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur binnenlopen met vragen. Ook kan men hier terecht voor de warme maaltijd of  kan men er een maaltijd afhalen. Op woensdag organiseert het steunpunt een lunchcafé waar men met elkaar een gezamelijk lunch verzorgt.

Bij het steunpunt worden soms thema-avonden georganiseerd.
Ook kan de ruimte worden gebruikt om een verjaardag te vieren.

Er is een WMO-beschikking nodig om gebruik te kunnen maken van het steunpunt.

 

Adres
Kogerstraat 24
1791 ES Den Burg