Ambulante ondersteuning

De medewerkers van ons ambulante teams zorgen dat mensen met een beperking in hun eigen woonsituatie zelfstandig kunnen (blijven) wonen. De teams bieden deze diensten in Noord-Holland.Naast mensen met een licht verstandelijke beperking en matig verstandelijke beperking ondersteunt het team ook gezinnen, mensen met psychische klachten en/of sociaal maatschappelijke problemen.

Gezinsondersteuning

Verstandelijk beperkte ouders hebben vaak moeite met het opvoeden van kinderen, zeker als hun kinderen groter worden. De ouders bevinden zich door hun chronische beperking in een kwetsbare positie. Wij bieden ondersteuning bij de opvoedproblemen waar deze ouders tegen aanlopen. Hierbij werken wij samen met andere hulpverleners en verwanten. 

Ondersteuningsmogelijkheden
De Waerden heeft verschillende arrangementen voor mensen met een CIZ-indicatie (Wlz) of een passende Wmo-beschikking.

Filters
Artikelen in categorie Ambulante ondersteuning
Titel