Ambulante ondersteuning Heerhugowaard / Alkmaar / Langedijk

De medewerkers van ons ambulante teams werken in een groot gebied:

 • Het team Daalmeer is actief in de Alkmaarse wijken Daalmeer en de Mare.
 • Het team Alkmaar Centrum/Overdie heeft als werkgebied Bergen, Uitgeest, Castricum, Heilloo, het centrum van Alkmaar en de wijk Overdie.
 • Het team Westerstraat is actief in Oudorp, Huiswaard 1 & 2 en Stompetoren.
 • Het team Heerhugowaard/Langedijk werkt in de genoemde dorpen.

De vier teams zorgen dat mensen met een beperking uit deze omgeving in hun eigen woonsituatie zelfstandig kunnen (blijven) wonen.

De ondersteuning die u nodig heeft organiseren wij samen met u, eventueel in overleg met uw familie, mantelzorgers of vrijwilligers. Hoe uw ondersteuning vorm krijgt hangt af van uw behoefte en uw mogelijkheden.

U kunt bijvoorbeeld ondersteuning krijgen bij:

 • aangaan en onderhouden van contacten;
 • op orde houden van uw geldzaken en de post;
 • organiseren van uw huishouden;
 • vinden en behouden van werk;
 • vinden van passende vrijetijdsbesteding;
 • oriënteren op een cursus, training of scholing;
 • bezoek aan instanties, zoals de huisarts of ziekenhuis, UWV;
 • ondersteuning bij de opvoeding van uw kind of kinderen.

Een persoonlijk begeleider organiseert samen met de cliënt en het netwerk van de cliënt de ondersteuning die nodig is voor een gelukkig leven en het hebben en houden van een gezonde leefomgeving. Vanuit een vertrouwde basis zorgen we dat iemand zich kan ontplooien. Daarbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande mogelijkheden in de omgeving.

Persoonlijke ondersteuning kan thuis plaatsvinden en er kan gebruik gemaakt worden van Beeldzorg.

Ondersteuningsmogelijkheden

De Waerden heeft verschillende arrangementen voor mensen met een CIZ-indicatie (Wlz) of een passende Wmo-beschikking.

Clienten van De Waerden kunnen gebruik maken van verschillende inloopmogelijkheden. Afhankelijk van waar iemand woont en de wensen die iemand heeft, worden hierover afspraken gemaakt.

Adres
J. Duikerweg 1 b
1703 DH Heerhugowaard