Ambulante ondersteuning Schagen

De medewerkers van ons ambulante team Schagen zorgen dat mensen met een beperking in hun eigen woonsituatie zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Het team biedt deze diensten in de gehele gemeente Schagen.

De ondersteuning die u nodig heeft organiseren wij samen met u, eventueel in overleg met uw familie, mantelzorgers of vrijwilligers. Hoe uw ondersteuning vorm krijgt hangt af van uw behoefte en uw mogelijkheden.

U kunt bijvoorbeeld ondersteuning krijgen bij:

  • aangaan en onderhouden van contacten;
  • op orde houden van uw geldzaken en de post;
  • organiseren van uw huishouden;
  • vinden en behouden van werk;
  • vinden van passende vrijetijdsbesteding;
  • oriënteren op een cursus, training of scholing;
  • bezoek aan instanties, zoals de huisarts of ziekenhuis, UWV;
  • ondersteuning bij de opvoeding van uw kind of kinderen.

Een persoonlijk begeleider organiseert samen met de cliënt en het netwerk van de cliënt de ondersteuning die nodig is voor een gelukkig leven en het hebben en houden van een gezonde leefomgeving. Vanuit een vertrouwde basis zorgen we dat iemand zich kan ontplooien. Daarbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande mogelijkheden in Schagen.

Persoonlijke ondersteuning kan thuis plaatsvinden en er kan gebruik gemaakt worden van Beeldzorg.

Adres
A. Mauvestraat 71 a
1741 JE Schagen